Σημειώσεις

1. Εξέλιξη σημειώσεων

Η λήψη σημείων αποτελεί σημαντικό μέρος της ανθρώπινης ιστορίας και της επιστημονικής ανάπτυξης. Οι Αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν το "υπόμνημα" που ήταν προσωπικά αρχεία για σημαντικά θέματα. Στην Αναγέννηση και την πρώιμη σύγχρονη εποχή τα κοινά βιβλία που εξυπηρετούσαν μια παρόμοια λειτουργία έγιναν δημοφιλή. Ο φιλόσοφος John Locke ανέπτυξε ένα σύστημα ευρετηρίασης το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για τα συνηθισμένα βιβλία.

Οι σημειώσεις είναι πολύ σημαντικές στη σύγχρονη ζωή σε όλους. Ο φοιτητής κρατάει σημειώσεις για κάποιο μάθημα που ακυρώθηκε, για κάποια συνάντηση με τον καθηγητή, κλπ. Πλέον, τα μπλοκάκια σημειώσεων έχουν αντικατασταθεί από ηλεκτρονικές πλατφόρμες καταγραφής σημειώσεων και από εφαρμογές που τρέχουν σε κινητές συσκευές. Έτσι έχει διευκολυνθεί κατά πολύ ο διαμοιρασμός πληροφορίας και η οργάνωση μεταξύ πολλών ατόμων.