Ημερολόγιο

1. Εξέλιξη Ημερολογίων

Ο Ιούλιος Καίσαρας εισήγαγε ένα ημερολόγιο το 45 π.Χ. και το πιο ενδιαφέρον γεγονός σε αυτό το ημερολόγιο ήταν ότι ξεκίνησε επίσης με την 1η Ιανουαρίου. Πριν από την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Πάπα Γρηγόρη τον ΧΙΙΙ το 1582, το ιουλιανό ημερολόγιο χρησιμοποιήθηκε ευρέως. Καθώς το ιουλιανό ημερολόγιο είχε κάποιες ατέλειες, τελικά αναμορφώθηκε και ονομάστηκε στο Γρηγοριανό ημερολόγιο που χρησιμοποιείται σήμερα σε όλο τον κόσμο. 

Αν και διάφοροι ιστορικοί και αστρονόμοι έχουν αμφισβητήσει πολλές φορές τη θεωρία στην οποία βασίζεται το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχουν προταθεί διαφορετικοί τύποι ημερολογίων, μέχρι σήμερα το Γρηγοριανό ημερολόγιο έχει γίνει ευρέως αποδεκτό και χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. 

Επομένως, το ερώτημα είναι - γιατί να χρησιμοποιούμε ένα ημερολόγιο; 

Όταν πρόκειται να καθορίσετε τη σημασία και τη χρήση του ημερολογίου στη ζωή των ανθρώπων, θα ανακαλύψετε ότι διαφορετικοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν για διαφορετικούς σκοπούς. Αν και η βασική ανάγκη ενός ημερολογίου είναι η καταγραφή γεγονότων μιας ημέρας, ενός μήνα ή ενός έτους, υπάρχουν αρκετοί άλλοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα ημερολόγιο: 

  • Οργάνωση των καθημερινών δραστηριοτήτων 
  • Καταγραφή γεγονότων 
  • Αύξηση της παραγωγικότητας 
  • Αποτελεσματικός σχεδιασμός εργασιών 
  • Τήρηση των προθεσμιών 
  • Υπενθύμιση σημαντικών γεγονότων (γενέθλια, επετείους, κλπ) 
  • Διαχείριση ημερήσιου χρονοδιαγράμματος με λιγότερο άγχος