Γνωριμία με το Viber

2. Προσθήκη επαφής

Για να επικοινωνήσουμε με κάποιον πρέπει πρώτα να τον προσθέσουμε στις επαφές μας. Πως γίνεται αυτό;