Γνωριμία με το Viber

1. Οδηγίες εγκατάστασης (tablet)

Δείτε το παρακάτω βίντεο και ακολουθήστε τις οδηγίες ώστε να εγκαταστήσετε το Viber