• Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης

    Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γνωρίσετε τον τρόπο κοινωνικοποίησης χρησιμοποιώντας τον ψηφιακό κόσμο και θα εξοικειωθείτε με τις βασικές λειτουργίες δύο βασικών κοινωνικών μέσων: του Twitter και του LinkedIn.
Υπηρεσίες Άμεσης ΕπικοινωνίαςΠλατφόρμες Συμβάντων