• Υπηρεσίες Άμεσης Επικοινωνίας

    Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσετε τις εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας, τις έννοιες και τα βασικά χαρακτηριστικά που τα συνοδεύουν, τις ανάγκες που εξυπηρετούν καθώς και τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρουν και εμπλουτίζουν τον τρόπο που αλληλοεπιδρούμε στον ψηφιακό κόσμο. Θα παρουσιαστούν τα πιο δημοφιλή προγράμματα και θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη γνωριμία με δύο από αυτά (Skype και Viber).
Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης