Περιγραφή θέματος

 • Υπηρεσίες Άμεσης Επικοινωνίας

  Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσετε τις εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας, τις έννοιες και τα βασικά χαρακτηριστικά που τα συνοδεύουν, τις ανάγκες που εξυπηρετούν καθώς και τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρουν και εμπλουτίζουν τον τρόπο που αλληλοεπιδρούμε στον ψηφιακό κόσμο. Θα παρουσιαστούν τα πιο δημοφιλή προγράμματα και θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη γνωριμία με δύο από αυτά (Skype και Viber).
  Ταμπέλες: 12Σελίδες: 2Βιβλία: 2
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης

  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γνωρίσετε τον τρόπο κοινωνικοποίησης χρησιμοποιώντας τον ψηφιακό κόσμο και θα εξοικειωθείτε με τις βασικές λειτουργίες δύο βασικών κοινωνικών μέσων: του Twitter και του LinkedIn.
  Ταμπέλες: 20Σελίδες: 3Βιβλία: 2
 • Πλατφόρμες Συμβάντων

  Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση πλατφορμών συμβάντων και η χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή.
  Ταμπέλες: 9Βιβλία: 2