• Αποτελέσματα Αναζήτησης με τη χρήση Μηχανών Αναζήτησης

    Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος απεικόνισης των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης σε μια μηχανή αναζήτησης και να περιγραφούν οι δυνατότητες που δίνουν οι μηχανές αυτές για να εφαρμοστούν πιο στοχευμένες αναζητήσεις, αποκλείοντας με κατάλληλα κριτήρια τα αποτελέσματα που δεν είναι χρήσιμα. Επίσης, γίνεται αναφορά στη σημασία του ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που εμφανίζουν οι μηχανές αναζήτησης.
Τεχνικές ΑναζήτησηςΑποθήκευση Αποτελεσμάτων Αναζήτησης