• Τεχνικές Αναζήτησης

    Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να είστε σε θέση να πραγματοποιείτε βασικές και προχωρημένες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις περισσότερες από τις δυνατότητες που παρέχουν οι πιο δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης σήμερα.
Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Αναζήτησης Αποτελέσματα Αναζήτησης με τη χρήση Μηχανών Αναζήτησης