• Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Αναζήτησης

    Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση των υπηρεσιών αναζήτησης του παγκόσμιου ιστού, τα διαφορετικά είδη υπηρεσιών που υπάρχουν και η χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή.
ΕισαγωγήΤεχνικές Αναζήτησης