Περιγραφή θέματος

 • Εισαγωγή

  Ταμπέλα: 1
 • Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Αναζήτησης

  Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση των υπηρεσιών αναζήτησης του παγκόσμιου ιστού, τα διαφορετικά είδη υπηρεσιών που υπάρχουν και η χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή.
  Ταμπέλες: 13Σελίδες: 2
 • Τεχνικές Αναζήτησης

  Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να είστε σε θέση να πραγματοποιείτε βασικές και προχωρημένες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις περισσότερες από τις δυνατότητες που παρέχουν οι πιο δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης σήμερα.
  Ταμπέλες: 19Σελίδες: 6
 • Αποτελέσματα Αναζήτησης με τη χρήση Μηχανών Αναζήτησης

  Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος απεικόνισης των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης σε μια μηχανή αναζήτησης και να περιγραφούν οι δυνατότητες που δίνουν οι μηχανές αυτές για να εφαρμοστούν πιο στοχευμένες αναζητήσεις, αποκλείοντας με κατάλληλα κριτήρια τα αποτελέσματα που δεν είναι χρήσιμα. Επίσης, γίνεται αναφορά στη σημασία του ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που εμφανίζουν οι μηχανές αναζήτησης.
  Ταμπέλες: 13Σελίδες: 6
 • Αποθήκευση Αποτελεσμάτων Αναζήτησης

  Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να θα γνωρίσετε με ποιον τρόπο μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα θα γνωρίσετε πως δημιουργείτε σελιδοδείκτες για ιστοσελίδες που θέλετε να επισκεφθείτε ξανά και θα εξετάσετε πως μπορείτε να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα ενός δικτυακού τόπου ώστε να μπορείτε να την δείτε ακόμα και όταν δεν έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επίσης, θα δείτε πως μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εικόνα και ένα αρχείο μιας ιστοσελίδας καθώς και πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις λήψεις σας.
  Ταμπέλες: 26Σελίδες: 16
 • Ερωτήσεις Ανατροφοδότησης

  Εδώ μπορείτε να βρείτε κάποιες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης σχετικά με το υλικό που μελετήσατε. Μπορείτε να επαναλάβετε όσες φορές επιθυμείτε τα quiz.
  Ταμπέλα: 1