ΥΓΕ Υγεία του Εγκεφάλου (1ος κύκλος)

Ο σκοπός του προγράμματος «Υγεία του Εγκεφάλου» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονική εκπαίδευση στους συμμετέχοντες, προκειμένου να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα την υγεία του εγκεφάλου τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εγκεφαλική υγεία, όπως η διατροφή, η φυσική άσκηση, η ψυχολογία και οι τεχνολογικές καινοτομίες. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις στην καθημερινή τους ζωή και στον επαγγελματικό τους χώρο.