ΜΑΚ Μάρκετινγκ και ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων

Το σεμινάριο «Μάρκετινγκ και ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων» επιχειρεί να δώσει έμφαση στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και στα εργαλεία με τα οποία μια νέα ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ένα επιτυχημένο –σε όρους αγοράς- νέο προϊόν/ υπηρεσία. 

Το Μάρκετινγκ περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα όταν μια επιχείρηση και οι πελάτες της έρχονται σε επαφή και καταλήγουν σε μια αμοιβαία επωφελή και ικανοποιητική σχέση συναλλαγής. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις σύγχρονες επιχειρήσεις και ασχολείται με τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής σύγκλισης μεταξύ όσων προσφέρει μια επιχείρηση και όσων χρειάζονται και επιθυμούν οι πελάτες της. Αυτό συνεπάγεται την προσφορά του κατάλληλου μείγματος μάρκετινγκ. 

Ωστόσο, η επιτυχία του μάρκετινγκ εξαρτάται και από τη συνεχή ανανέωση των ιδεών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι καταναλωτές σήμερα είναι ευμετάβλητοι και να αλλάζουν διαρκώς τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Οι ανταγωνιστές επίσης αλλάζουν συχνά τις στρατηγικές τους και οι ευρύτερες δυνάμεις της αγοράς εξελίσσονται διαρκώς. Αυτοί οι παράγοντες απαιτούν από τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τακτικά προγράμματα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. 

Το σεμινάριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες/ουσες τις σχετικές δεξιότητες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ και του σχεδιασμού προϊόντων/υπηρεσιών. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου business plan, στόχος του προγράμματος είναι να καταστούν οι συμμετέχοντες/ουσες ικανοί/ές να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan) για την εισαγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος:

-           έχοντας ως αφετηρία την ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, την έρευνα αγοράς και τον στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ,

-           σχεδιάζοντας τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ (4 ή 7 ps),

-           εντάσσοντας τα ανωτέρω σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο ενσωματώνει τις παραμέτρους του ανταγωνισμού, του χρόνου αλλά και των ευρύτερων τάσεων του περιβάλλοντος,

-           αξιολογώντας την πορεία εφαρμογής του σχεδίου μάρκετινγκ σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις και προτείνοντας τα κατάλληλα μέτρα ανασχεδιασμού.