ΒΙΤ (Β Κύκλος) Βιομιμητική Τεχνολογία (Β Κύκλος)

bitΗ Βιομιμητική Τεχνολογία αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστημονική εξειδίκευση, διεθνώς. Η Βιομιμητική Τεχνολογία αφορά πράξεις μίμησης πετυχημένων βιοδομών που υπάρχουν στην έμβια ύλη της φύσης για δημιουργία νέων προϊόντων τεχνολογίας και υπόσχεται να συμβάλλει με καινοτομίες στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και μιας ήπιας ενεργειακά εποχής.

Δομές και ιδιότητες ζωντανών οργανισμών που αποκάλυψε η επιστημονική έρευνα χρησιμοποιούνται ήδη από την τεχνολογία δημιουργώντας χρηστικές ιδιότητες, ανταλλακτικές αξίες και θέσεις εργασίας. Με μίμηση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών έμβιων οργανισμών που έχουν αποδεδειγμένα αποκριθεί επιτυχώς σε καταπονήσεις από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, προκύπτουν στις μέρες μας νέα τεχνολογικά προϊόντα με ποικίλες εφαρμογές (π.χ. αδιάβροχες, υγροσκοπικές, οπτικές, κ.α.).

Περισσότερες πληροφορίες