ΕΚΗΜ Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Μάθηση

Σκοπός αυτού του σύντομου προγράμματος σπουδών είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και την εκπαιδευτική ηγεσία αλλά και να εκτεθούν σε σύγχρονες έννοιες και διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το πεδίο. Πιο συγκεκριμένα μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τα περιθώρια της σχετικής αυτονομίας στην εκπαιδευτική μονάδα.

 • Διακρίνουν τις έννοιες της διοίκησης και της ηγεσίας και να τις συνδέουν με την έννοια της σχετικής αυτονομίας.

 • Συζητούν την δυνατότητα εμφάνισης φαινομένων ηγεσίας στην εκπαιδευτική μονάδα.

 • Διακρίνουν τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των βασικών προσεγγίσεων ηγεσίας στην εκπαίδευση.

 • Αξιοποιούν αποτελεσματικά τις θεωρίες κινήτρων στην εκπαιδευτική μονάδα.

 • Οριοθετούν την έννοια της κουλτούρας της εκπαιδευτικής μονάδας και αναγνωρίζουν τις επιμέρους διαστάσεις της.

 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις στην εκπαιδευτική τους μονάδα.

 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά συγκρούσεις στην εκπαιδευτική τους μονάδα.

 • Ερμηνεύουν τη συσχέτιση των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας με το χώρο και το χρόνο μέσα σε αυτή.

 • Αναφέρουν τις διαστάσεις που χαρακτηρίζουν ένα σχολείο ως οργανισμό μάθησης.

 • Προτείνουν τρόπους μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής τους μονάδας σε οργανισμό μάθησης.