ΧΩΣΧ Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής

chosΣτόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους επιμορφωνόμενους τη δυνατότητα να κατανοούν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις βασικές επιστημονικές αρχές και μεθόδους του χωρικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, το ΣΠΣ εστιάζει στα εξής ζητήματα: εξέλιξη και συστήματα του χωρικού σχεδιασμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ενσωμάτωση της οικοσυστημικής σκέψης και της θεώρησης της ανθεκτικότητας στον χωρικό σχεδιασμό, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών, ευέλικτος σχεδιασμός, κρίση και επενδύσεις, αστική αναζωογόνηση και πολιτικές αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική βιωσιμότητα, αστικός μεταβολισμός και οικολογικό αποτύπωμα, συμβολή των διαχειριστικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο χωρικό σχεδιασμό, σύγχρονες μορφές συμμετοχικού σχεδιασμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες