ΑεξΑΕ – ΣΕΠ 2023 -2024_Β’ ΕΞΑΜ ΑεξΑΕ – ΣΕΠ 2023 -2024_Β’ ΕΞΑΜ

Καλωσήλθατε στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course - MOOC) Επιμόρφωσης των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)!

Στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων (4) εβδομάδων, θα έχετε την ευκαιρία να διαμορφώσετε μία συγκροτημένη κοινή κουλτούρα ποιότητας ως προς τη μέθοδο εκπαίδευσης, την οποία για πρώτη ίσως φορά καλείστε να εφαρμόσετε, είτε ως ΣΕΠ στο πλαίσιο διδασκαλίας σε μία ετήσια ή εξαμηνιαία Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ενός Προγράμματος Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ ή ΠΜΣ) του ΕΑΠ, είτε ως Eπιβλέπων/-ουσα μιας Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ).

Όποια και αν είναι η δράση σας, μέσα από την εμπλοκή σας στο παρόν MOOC, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα συνολικά αποδεκτό σύστημα αντιλήψεων, αξιών και δράσεων που διευκολύνει το έργο σας και κατ' επέκταση περιφρουρεί την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Ιδρύματος, δηλαδή, του ΕΑΠ.

ΑεξΑΕ – ΣΕΠ 2022 -2023 ΑεξΑΕ – ΣΕΠ 2022 -2023

Καλωσήλθατε στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course - MOOC) Επιμόρφωσης των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)!

Στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων (4) εβδομάδων, θα έχετε την ευκαιρία να διαμορφώσετε μία συγκροτημένη κοινή κουλτούρα ποιότητας ως προς τη μέθοδο εκπαίδευσης, την οποία για πρώτη ίσως φορά καλείστε να εφαρμόσετε, είτε ως ΣΕΠ στο πλαίσιο διδασκαλίας σε μία ετήσια ή εξαμηνιαία Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ενός Προγράμματος Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ ή ΠΜΣ) του ΕΑΠ, είτε ως Eπιβλέπων/-ουσα μιας Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ).

Όποια και αν είναι η δράση σας, μέσα από την εμπλοκή σας στο παρόν MOOC, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα συνολικά αποδεκτό σύστημα αντιλήψεων, αξιών και δράσεων που διευκολύνει το έργο σας και κατ' επέκταση περιφρουρεί την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Ιδρύματος, δηλαδή, του ΕΑΠ.

ΑεξΑΕ – ΣΕΠ 2023 -2024 ΑεξΑΕ – ΣΕΠ 2023 -2024

Καλωσήλθατε στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course - MOOC) Επιμόρφωσης των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)!

Στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων (4) εβδομάδων, θα έχετε την ευκαιρία να διαμορφώσετε μία συγκροτημένη κοινή κουλτούρα ποιότητας ως προς τη μέθοδο εκπαίδευσης, την οποία για πρώτη ίσως φορά καλείστε να εφαρμόσετε, είτε ως ΣΕΠ στο πλαίσιο διδασκαλίας σε μία ετήσια ή εξαμηνιαία Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ενός Προγράμματος Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ ή ΠΜΣ) του ΕΑΠ, είτε ως Eπιβλέπων/-ουσα μιας Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ).

Όποια και αν είναι η δράση σας, μέσα από την εμπλοκή σας στο παρόν MOOC, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα συνολικά αποδεκτό σύστημα αντιλήψεων, αξιών και δράσεων που διευκολύνει το έργο σας και κατ' επέκταση περιφρουρεί την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Ιδρύματος, δηλαδή, του ΕΑΠ.

ΣΕΠ_2020-22 Β' Κύκλος Επιμόρφωση μελών ΣΕΠ ΕΑΠ στην ΑεξΑΕ

Καλωσήλθατε στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course - MOOC) Επιμόρφωσης των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)!

Στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων (4) εβδομάδων, θα έχετε την ευκαιρία να διαμορφώσετε μία συγκροτημένη κοινή κουλτούρα ποιότητας ως προς τη μέθοδο εκπαίδευσης, την οποία για πρώτη ίσως φορά καλείστε να εφαρμόσετε, είτε ως ΣΕΠ στο πλαίσιο διδασκαλίας σε μία ετήσια ή εξαμηνιαία Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ενός Προγράμματος Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ ή ΠΜΣ) του ΕΑΠ, είτε ως επιβλέπων μιας Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ).

Όποια και αν είναι η δράση σας, μέσα από την εμπλοκή σας στο παρόν MOOC, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα συνολικά αποδεκτό σύστημα αντιλήψεων, αξιών και δράσεων που διευκολύνει το έργο σας και κατ' επέκταση περιφρουρεί την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών του ιδρύματος, δηλαδή, του ΕΑΠ.

ΣΕΠ_2020-22 Α' Κύκλος Επιμόρφωση μελών ΣΕΠ ΕΑΠ στην ΑεξΑΕ Α' Κύκλος

Καλωσήλθατε στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course - MOOC) Επιμόρφωσης των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)!

Στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων (4) εβδομάδων, θα έχετε την ευκαιρία να διαμορφώσετε μία συγκροτημένη κοινή κουλτούρα ποιότητας ως προς τη μέθοδο εκπαίδευσης, την οποία για πρώτη ίσως φορά καλείστε να εφαρμόσετε, είτε ως ΣΕΠ στο πλαίσιο διδασκαλίας σε μία ετήσια ή εξαμηνιαία Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ενός Προγράμματος Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ ή ΠΜΣ) του ΕΑΠ, είτε ως επιβλέπων μιας Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ).

Όποια και αν είναι η δράση σας, μέσα από την εμπλοκή σας στο παρόν MOOC, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα συνολικά αποδεκτό σύστημα αντιλήψεων, αξιών και δράσεων που διευκολύνει το έργο σας και κατ' επέκταση περιφρουρεί την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών του ιδρύματος, δηλαδή, του ΕΑΠ.