ΣΕΠ-2020 Επιμόρφωση μελών ΣΕΠ ΕΑΠ στην ΑεξΑΕ

Cloud_dl.png

Καλώς ήρθατε στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) επιμόρφωσης των μελών ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση!

Το μάθημα είναι επιμορφωτικού χαρακτήρα και βασίστηκε στο πρώτο ελληνικό MOOC για την ΑεξΑΕ που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ).

Στόχος του είναι να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες, που θα διευκολύνουν το διδακτικό σας έργο στο πλαίσιο ενός προγράμματος εκπαίδευσης από απόσταση. 

εξΑΕ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση

Καλωσήρθατε στο Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση».

Το μάθημα είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση.
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19, το υλικό αναπτύχθηκε με εθελοντική προσφορά των συντελεστών, σε συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και με περιορισμένα διαθέσιμα μέσα και χρόνο.