ΠΛΗ0-2022 Βασικές και Θεμελιώδεις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών

Happy%20National%20Boss%20Day%21%20%281%29.png?time=1601053379599

Καλώς ήρθατε στο MOOC για τις Βασικές και Θεμελιώδεις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών!

Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στο Ανοικτό Μαζικό Διαδικτυακό Μάθημα (Μassive Open Online Course - MOOC) που οργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)!

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (MEAE) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), προσβλέποντας στη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΕΑΠ και με γνώμονα τις απαιτήσεις για αναβαθμισμένο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, επενδύει στην ανάπτυξη Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC).

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στις Βασικές και Θεμελιώδεις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών και στοχεύει να παρουσιάσει τις έννοιες και τις βασικές εφαρμογές της πληροφορικής, όπως αυτές συναντώνται στις εργασίες μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Καλή συνέχεια στη μελέτη σας!


Συντελεστές

ΦΜΙ Φωτονική Μικροσκοπία

Χρόνος ολοκλήρωσης μαθήματος 2 ώρες
Λήξη μαθήματος 1 Δεκεμβρίου 2021
Επίπεδο δυσκολίας
Γλώσσα Ελληνική

Για τις επιστήμες Υγείας αλλά και για τις Φυσικές Επιστήμες το μικροσκόπιο αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις αφού έδωσε τη δυνατότητα στους επιστήμονες να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν τη βασική μονάδα ζωής, το κύτταρο, και άρα να εξηγήσουν τα φαινόμενα της ζωής.

Στόχος του συγκεκριμένου ανοικτού μαθήματος είναι μέσα σε 2 ώρες και ολοκληρώνοντας δύο Ενότητες Μελέτης, να έρθετε σε επαφή με τις βασικές αρχές της φωτονικής μικροσκοπίας και εστιάζοντας στη μάθηση μέσω της πράξης, να μπορέσετε να κατονομάζετε όλα τα μέρη ενός φωτονικού μικροσκοπίου, να προσδιορίζετε το ρόλο τους, να υποδεικνύετε την ακριβή τους θέση καθώς και να τα χειρίζεστε ορθά. Η πρακτική σας εξάσκηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Onlabs μιας ψηφιακής εφαρμογής που βασίζεται στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας.Συντελεστές

εξΑΕ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση

Καλωσήρθατε στο Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση».

Το μάθημα είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση.
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19, το υλικό αναπτύχθηκε με εθελοντική προσφορά των συντελεστών, σε συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και με περιορισμένα διαθέσιμα μέσα και χρόνο.